Vormingen

Tijdens je stage kan je als student bepaalde interne vorming meevolgen. Verder informatie kan je verkrijgen via de stagecoördinator (mevr. Maïté Legein) of de vormingscoördinator (mevr. Hilde Paulyn). De interne vormingen kunnen geraadpleegd worden via de vormingskalender, terug te vinden op het intranet van het ziekenhuis.

Derde- of vierdejaars studenten krijgen de mogelijkheid om de opleiding omtrent het gebruik van de glucometer Accu Chek Inform II te volgen. De informatie hieromtrent ontvang je tijdens het onthaal op de eerste stagedag.

Wens je deel te nemen aan een symposium? Raadpleeg het overzicht.