Eindwerk

AZ Sint-Lucas als onderwerp voor jouw eindwerk? Als je gebruik wil maken van patiëntengegevens, moet je hiervoor een aanvraag indienen bij de ethische commissie. De commissie kan jouw project goedkeuren nadat je dit bent komen voorstellen op de maandelijkse vergadering.

  1. Lees hier alles over wat wij van jou nodig hebben als je een aanvraag indient.
  2. Het aanvraagformulier vind je hier.
  3. Bezorg het ingevulde formulier en de andere vereiste documenten aan de Ethische Commissie via ethisch.comite@stlucas.be.

De Ethische Commissie komt elke maand samen op vooraf bepaalde momenten. Bezorg je documenten uiterlijk één week voor de vergaderdatum om je project op de eerstvolgende vergadering te kunnen voorstellen.

Meer info nodig?

Mary Glorieux
050 36 57 11
clinical.trials@stlucas.be