Voorbereiding op de opdracht als interim

Deze informatie is enkel van toepassing indien uw opdracht als interim goedgekeurd en geregeld werd door het interimkantoor met ons ziekenhuis. U wordt door het interimkantoor ingelicht op welke verpleegeenheid of dienst u tewerkgesteld wordt.

Wij verwachten dat u onderstaande informatie doorneemt vóór de aanvang van uw opdracht als interim in ons ziekenhuis:

Werkpostfiche

U leest en ondertekent de werkpostfiche die voor u van toepassing is en die u door het interimkantoor wordt bezorgd.

Algemene introductiemap van het ziekenhuis

In de algemene introductiemap vindt u algemene en praktische informatie over het ziekenhuis en de afspraken rond beroepsgeheim, hygiëne en veiligheid.

Introductiemap van de verpleegeenheid of dienst

In de introductiemap van de verpleegeenheid of dienst vindt u alle nuttige informatie die u helpt voor een vlotte start op uw werkplek.

Elektronisch patiëntendossier KWS

U werkt in de zorg en u moet registreren in het elektronisch patiëntendossier KWS (Klinisch Werk Station). Hiervoor hebt u een basiskennis nodig van KWS. Wij verwachten dat u de opleiding KWS grondig doorneemt. Aanvullende informatie rond het gebruik van KWS kan u tijdens uw opdracht als interim op de verpleegeenheid of dienst krijgen van een collega.

Werken als interim

In kader van een veilige en kwalitatieve zorg werkt het ziekenhuis volgens het "zorgvuldigheidsprincipe".
Het ziekenhuis vertrekt hierbij vanuit het KB van 18 juni 1990 die bevoegdheid versus bekwaamheid omschrijft:
"Het koninklijk besluit van 18 juni 1990 bevat alle technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde medische handelingen waarvoor verpleegkundigen bevoegd zijn. Het bekwaam zijn is een individuele beoordeling en hangt af van de opleiding en de ervaring van de verpleegkundige zelf. Indien aan een verpleegkundige gevraagd wordt handelingen te stellen die hij onvoldoende beheerst of niet veilig kan uitvoeren dan dient de verpleegkundige te weigeren en dit onmiddellijk te melden aan zijn hiërarchische overste en aan de opdrachtgevende arts. Men mag van een verpleegkundige verwachten dat hij de courante verstrekkingen en handelingen op zijn dienst of functie correct en veilig kan toepassen."

Werken volgens het zorgvuldigheidsprincipe betekent dat de begeleiding van de interim zorgvuldig dient te gebeuren namelijk met de nodige aandacht, zorg en nauwkeurigheid. Bij het toepassen van de volgende richtlijnen handelt men als een goede huisvader.

 • De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst geeft u de noodzakelijke informatie zodat u de toegewezen taken kan uitvoeren.
 • U meldt onmiddellijk indien u een bepaalde verpleegkundige handeling of taak niet kan uitvoeren omwille van een tekort aan kennis/kunde en/of ervaring.
 • De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst peilt naar en doet een inschatting over uw kennis/kunde en ervaring en past zo nodig het takenpakket aan.
 • U registreert in het elektronisch dossier nooit onder de login van een verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst. De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst kan de door u uitgevoerde zorg registreren met de vermelding dat u de betreffende zorgen hebt uitgevoerd.
 • U werkt onder rechtstreeks en onrechtstreeks toezicht van de verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst binnen de gestructureerde equipe.
 • Een aantal verpleegkundige handelingen kan u niet of enkel onder rechtstreeks visueel toezicht uitvoeren (verpleegkundige handelingen met code rood of zwart) tenzij de verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst via toezicht heeft vastgesteld dat u deze handelingen kwaliteitsvol uitvoert.
  • Verpleegkundige handelingen met code rood:
   De verpleegkundige handelingen met code rood voert u in principe enkel uit onder rechtstreeks en visueel toezicht van de verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst.
   De verpleegkundige handelingen met code rood voert een interim enkel uit nadat de verpleegkundige van de dienst ingeschat heeft, via rechtstreeks en visueel toezicht, dat u deze handelingen kwaliteitsvol en veilig uitvoert.
  • Verpleegkundige handelingen met code zwart:
   De verpleegkundige handelingen met code zwart zijn risicovolle handelingen of handelingen die niet frequent voorkomen. Deze verpleegkundige handelingen voert een interim niet uit.
   De verpleegkundige handelingen m.b.t. medicatie kunnen enkel na het volgen van een opleiding EMV uitgevoerd worden onder code rood.
  • Lees hier het overzicht van de handelingen