Praktische afspraken interimopdracht

1   Voor de aanvang van de interimopdracht

Informatie over de tewerkstelling

Het interimkantoor informeert de interim over de plaats, datum en shifturen van tewerkstelling.

Informatie over het ziekenhuis en opleiding

Het ziekenhuis verwacht dat elke interim:

 • de informatie voor interims op deze pagina doorneemt met inbegrip van de algemene introductiemap van het ziekenhuis en de introductiemap van de verpleegeenheid/dienst;
 • de basisopleiding KWS volgt.

Formulieren

De interim leest en ondertekent de werkpostfiche die voor hem/haar van toepassing is.

2   Eerste dag van tewerkstelling

Aanmelden in het ziekenhuis en onthaal op de verpleegeenheid of dienst

Een interim met badge:

 • De interim komt het ziekenhuis binnen via de personeelsingang. Deze is gelegen recht tegenover de overdekte fietsenbergplaats (zie algemene introductiemap van het ziekenhuis > Plan ziekenhuis).
 • De interim meldt zicht rechtstreeks aan bij de verantwoordelijke of verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst (zie algemene introductiemap van het ziekenhuis > Plan ziekenhuis).

Een interim zonder badge:

 • De interim komt het ziekenhuis binnen via de dienst spoedgevallen (route B -34): bij een vroegdienst of nachtdienst.
 • De interim wordt door de verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst opgehaald en begeleid naar de werkplek.

De verantwoordelijke of verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst onthaalt de interim en geeft hem/haar de essentiële informatie die nodig is zodat de interim zijn opdracht op een efficiënte en veilige manier kan uitvoeren.

Arbeidskledij

Een interim met sleutel voor een vestiairekast:

De interim kleedt zich om in de kleedkamers.
Voor de heren is dit route C-55, vestiaire 1 of 5.
De damesvestiaire bevindt zich op route C-54.

Een interim zonder sleutel voor een vestiairekast:

 • De interim wordt door de verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst begeleid (indien de interim het ziekenhuis niet kent) naar de kleedkamer voor het nemen van de arbeidskledij en informeert waar de werkkledij na de shift correct kan gedeponeerd worden.
 • De interim kleedt zich om op de verpleegeenheid of dienst.

Het ziekenhuis verwacht dat de vestiairekastjes netjes gehouden worden, de rust gerespecteerd wordt en dat de vestiairekast op het einde van de interimopdracht leeg wordt gemaakt.

De interim meldt problemen met de vestiairekast (kapot slot, sleutel problemen, enz.) aan de personeelsdienst.

Persoonlijk gerief

De interim kan gebruik maken van een locker op de verpleegeenheid of dienst. De interim vraagt een locker aan de verantwoordelijke of verpleegkundige.

KWS-login 

Zie ook algemene introductiemap van het ziekenhuis > ICT

De KWS-login is persoonlijk.
De interim ontvangt an de verantwoordelijke of verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst de KWS-login bij de start op de werkplek. Een interim die de opleiding KWS niet volgde vóór de start van de interimopdracht moet deze op de werkplek volgen.

Een interim die recent met een KWS-login gewerkt heeft in een ander ziekenhuis, kan deze login nog gebruiken in ons ziekenhuis.

Indien de KWS-wachtwoord niet geaccepteerd wordt dan neemt de interim contact op met de helpdesk KWS (T  5780). De openingsuren zijn van 8.00u tot 17.00u (niet tijdens het weekend).

Een interim doent in KWS zelf dagelijks "speciale toegang 1 dag" aan te klikken om toegang te krijgen tot zijn/haar patiënten.

Windows login

Zie ook algemene introductiemap van het ziekenhuis > ICT

De Windows login is persoonlijk.
De interim ontvangt de login  bij de start op de werkplek.

Badge/sleutel

De interim haalt een persoonlijke badge en een sleutel voor een vestiairekast op bij de personeelsdienst tegen een waarborg van 25 euro. De waarborg wordt terugbetaald indien badge en sleutel onbeschadigd worden teruggebracht bij de personeelsdienst.
De badge geeft toegang tot het ziekenhuis, de parking en de fietsenbergplaats. Met de badge kan de interim korting krijgen in de cafetaria.

3   Parking

Parking auto

 

Tijdens de bouwwerkzaamheden van het nieuwe logistiek gebouw hebben interims geen toegang tot de parking van het ziekenhuis. Interims kunnen hun auto parkeren op een van de randparkings aan Steenbrugge of aan Daverlo en van daaruit te voet naar het ziekenhuis komen.

 

Interims die voor langere periode worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld projectverpleegkundigen, kunnen uitzonderlijk wel parkeerrechten krijgen als zij op meer dan 5 km van het ziekenhuis wonen. Deze interims kunnen parkeerrechten vragen bij de personeelsdienst en via hun badge toegang krijgen tot de parkeertoren.

Fietsenbergplaats

Een interim met badge:

 • De interim kan de fiets plaatsen in de beveiligde fietsenbergplaats (zie algemene introductiemap van het ziekenhuis > Plan ziekenhuis).
 • Een informatiekaart is aanwezig in de fietsenbergplaats.

Een interim zonder badge:

 • De interim kan de fiets plaatsen in de niet-overdekte fietsenbergplaats ter hoogte van de hoofdingang van het ziekenhuis. Deze kan vrij gebruikt worden.
 • Wij raden aan steeds uw fiets te beveiligen met een extra slot.

4   Restaurant/cafetaria

De interim die werkt op het operatiekwartier dient een overshort te dragen bij het verlaten van het operatiekwartier.

Openingsuren:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00u tot 19.30u
 • zaterdag, zondag en feestdagen: van 11.00u tot 19.00u

Voordeeltarief met badge:

 • Soep, water en koffie zijn gratis ter beschikking op de dienst.
 • Een warme maaltijd wordt aangeboden aan personeelstarief: €4,50 mits voorleggen van de persoonlijke badge.

5   Wat te doen in geval van onvoorziene omstandigheden/te laat komen/ziekte?

De interim verwittigt het interimkantoor die de verpleegeenheid/dienst, de zorgmanager van wacht en de personeelsdienst informeert.