050 36 52 15 secpsy@stlucas.be
Route C 162 - 1e verdieping

Slaapkliniek Psychiatrie

Mensen met psychische problemen kampen vaak met een niet restauratieve slaap door slechte slaaphygiëne, metaboolsyndroom, overwaardig piekeren en bijwerkingen van de medicatie. De slaapkliniek van de dienst Psychiatrie heeft een jarenlange traditie in het exploreren naar een de eventuele oorzaken van vermoeidheidsklachten overdag waarbij een link kan worden gelegd naar een slechte slaapkwaliteit. We doen dit via polysomnografisch onderzoek (PSG).  

Wat is een polysomnografie?

Polysomnografie is een slaaponderzoek waarbij verschillende parameters tijdens de slaap geregistreerd worden. Dit onderzoek levert belangrijke informatie op. De oorzaken kunnen via het slaaponderzoek aan het licht gebracht worden: rusteloze benen, depressie, slaapapneu syndroom, slapeloosheid, enzovoort.

Hoe verloopt het onderzoek? 

Voorafgaandelijk aan het slaaponderzoek wordt er een neurofysiologische test gedaan om te kijken of de slaapkwaliteit ook een invloed heeft op ondermeer je concentratievermogen.

Je verblijft vervolgens één nacht in het ziekenhuis ter observatie. Gedurende die nacht worden verschillende paramaters gemeten. De geregistreerde slaapopname wordt daarna uitvoerig geanalyseerd. De resultaten worden binnen de 14 dagen naar je huisarts of de aanvragende arts doorgestuurd. Je kunt ook een afspraak maken met onze psychiater om het resultaat te overlopen.

Contact

Neem contact op met het secretariaat van de dienst Psychiatrie (050 36 52 15) om een afspraak in te plannen.