sociale.dienst@stlucas.be
Route D 075 - Gelijkvloers

Outpatient Parental Antimicrobial Treatment (OPAT)

Sommige infecties vereisen een langdurige intraveneuze antibioticatherapie om de bacterie te bestrijden. Het is soms mogelijk om de behandeling thuis verder te zetten nadat die in het ziekenhuis is opgestart. Zo kan je sneller je dagelijkse routine terug opnemen in de omgeving die je kent. We noemen de toediening van antimicrobiële intraveneuze therapie thuis ook wel OPAT, Outpatient Parental Antimicrobial Treatment.

Wat houdt dit in?

  • Ambulant: de behandeling vindt thuis plaats.
  • Parenteraal: de medicatie wordt intraveneus, in het bloedvat, toegediend.
  • Antimicrobieel: de medicatie is actief tegen micro-organismen die infecties kunnen veroorzaken.

De opstart van de therapie gebeurt altijd in het ziekenhuis. Daarna overleggen we met de behandelende arts en de sociale dienst of je in aanmerking komt om de therapie thuis verder te zetten.