050 36 53 00 oogziekten@stlucas.be
Route C -52 - verdieping -1

Oogziekten

Wij vormen een team van gespecialiseerde oogartsen die zich elk ontfermen over een specifiek vakdomein binnen de oogheelkunde en zich hierin specialiseren dankzij gerichte binnen- en buitenlandse opleidingen en bijscholingen.

Onze oogartsen en -chirurgen werken nauw samen naargelang de noden van de patiënt om elk specifiek expertisegebied te kunnen aanspreken. Hierbij staat een patiëntspecifieke aanpak centraal.

Bovendien worden wij ondersteund door een uitgebreide en gedreven ploeg van orthoptisten, optometristen, verpleegkundigen en administratief personeel om de nodige onderzoeken en behandelingen vlot en professioneel te doen verlopen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

 • Algemene oogheelkunde
 • Cataractoperaties
 • Refractieve heelkunde (zien zonder bril)
 • Kinderoogheelkunde
 • Strabismeheelkunde (scheelzien)
 • Ooglidoperaties en -ziektes
 • Netvliesoperaties en -ziektes (o.a. intravitreale injecties)
 • Uveïtis (ernstige oogontstekingen)

Raadpleging

Neem contact op met het secretariaat om een afspraak in te plannen. 

Praktische info

 • Maak steeds een afspraak. 
 • Meld je eerst aan via één van de kiosken wanneer je toekomt in het ziekenhuis. Je ontvangt patiëntenstickers. Hiermee kun je je meteen naar je afspraak begeven. Op de stickers staat het routenummer naar de locatie van je raadpleging. 
 • Kom steeds op tijd. Ben je toch te laat? Geef ons een seintje.
 • Kan je niet komen? Verwittig het secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand het secretariaat om een wegblijftarief te vermijden.

Externe linken