Stomazorg

Voor patiënten die drager zijn van een stoma, staan er gespecialiseerde verpleegkundigen inzake stomazorg ter beschikking. Zij begeleiden en ondersteunen de stomadragers zowel bij de voorbereiding op een operatieve ingreep als tijdens het ziekenhuisverblijf en na het ontslag uit het ziekenhuis.

U kan bij hen terecht voor

  • bijkomende informatie over het leven met stoma;
  • huidirritatie;
  • tips bij het gebruik van hulpmiddelen;
  • het testen van hulpmiddelen en het verkrijgen van testmateriaal;
  • info over de voorwaarden voor de terugbetaling van stomamateriaal bij het ziekenfonds, de gemeente of het OCMW;
  • psychische problemen n.a.v. het leven met een stoma.

Contact

stomaconsultatie
T 050 36 93 08

Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder te verwittigen wegblijft op een afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Gelieve daarom steeds ten laatste 24u op voorhand te laten weten wanneer u een afspraak wil annuleren. Zoniet kan een wegblijftarief aangerekend worden.

Locatie

verdieping 4; route  H  401

Brochures