Dagziekenhuis heelkunde

In het dagziekenhuis heelkunde vinden dagbehandelingen zonder overnachting plaats. In deze verpleegeenheid nemen we patiënten op die een ingreep onder lokale verdoving of onder algemene verdoving ondergaan waarbij een overnachting niet nodig is.

Naargelang de aard van de behandeling blijft u enkele uren tot een hele dag in ons dagziekenhuis. Afhankelijk van de ingreep moet u al dan niet nuchter zijn.

 • Indien uw ingreep onder volledige verdoving doorgaat, moet u nuchter zijn voor uw ingreep. Neem dan één werkdag voor uw opname tussen 17u30 en 18u30 contact op met ons secretariaat via 050 36 90 10 om het exacte tijdstip van uw opname te kennen. Voor feestdagen belt u de laatste werkdag voor de feestdag naar het dagziekenhuis. Om uw opnameuur op maandag te kennen, belt u op vrijdagavond.
 • Indien uw ingreep onder plaatselijke verdoving doorgaat, kreeg u een richtuur van de chirurg of belt een verpleegkundige van het operatiekwartier u de dag zelf op. We delen u deze informatie mee op de dag van uw consultatie bij de dokter. 

Lees meer informatie in onze folder.

Verantwoordelijke arts

Contact

T  050 36 90 10
 dzh.hk@stlucas.be
openingsuren: van 07.00u tot 19.00u

Locatie

 • modulaire bouw - gelijkvloers; route M buiten het ziekenhuis

  Er is een kleine Kiss & Ride parking ter hoogte van het dagziekenhuis heelkunde. Deze is bestemd voor kortparkeren (maximum 30 minuten). Patiënten kunnen daar afgezet en opgehaald worden. Ook patiënten die voor een administratieve voorinschrijving in het dagziekenhuis heelkunde langskomen, kunnen deze parking gebruiken.

Bezoekuren

Omdat we u rustig en veilig verblijf willen bieden, maakten we enkele afspraken rond bezoek. Als u deze voorwaarden en de veiligheidsmaatregelen overtreedt, zijn we als ziekenhuis genoodzaakt om uw bezoekrecht in te trekken.

-        Aanmelding

 • Bij aanmelding in het dagziekenhuis mag er 1 begeleider met u meekomen.

-        Voor de operatie

 • U heeft een ingreep onder lokale verdoving (operatie niet in operatiekwartier)
  • Meld u aan met 1 begeleider. Uw begeleider kan bij u blijven tot u administratief opgenomen bent en plaats hebt genomen in de zaal. We verwijzen uw begeleider daarna door naar de cafetaria. 
  • Na de ingreep kan de begeleider u weer ophalen om u naar huis te begeleiden. 
 • U wordt geopereerd onder volledige verdoving (operatie in operatiekwartier)
  • U verblijft in de zetel/brancardzaal: uw begeleider mag bij u blijven totdat de u geïnstalleerd bent. Daarna verwijzen we uw begeleider door naar de cafetaria.
  • U verblijft in een twee of eenpersoonskamer: uw begeleider mag bij u blijven tot u naar het operatiekwartier vertrekt. Daarna verwijzen we uw begeleider door naar de cafetaria.

-        Na de operatie bij ingrepen onder volledige verdoving

 • Vanaf 14u mag uw begeleider bij u aanwezig zijn.
 • Op het moment van ontslag mag uw begeleider u ophalen in en vergezellen bij het verlaten van het dagziekenhuis ongeacht het uur van het ontslag.
 • De verpleegkundige oordeelt in functie van uw welbevinden en veiligheid als uw begeleider vroeger dan 14u bij u aanwezig mag zijn.

Brochures