Camerabeveiliging

Het AZ Sint-Lucas heeft op bepaalde plaatsen beveiligingscamera’s om de toegang tot onze gebouwen te monitoren.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van camerabeveiliging?

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het ziekenhuis, waarbij het mogelijk is dat u als bezoeker/patiënt aan het ziekenhuis ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Het ziekenhuis plaatst camera’s met het oog op de bescherming van uw fysieke veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ziekenhuis.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).

Wat zijn uw privacyrechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Oog Recht op inzage en een kopie
(Dit geldt niet voor camera's zonder opslag van beelden.)
U hebt het recht om de beelden die wij van u gemaakt hebben te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook gegevens van andere personen worden verwerkt, zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Uw verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat u moet toelichten waarom u deze inzage vraagt.