Voor interims

Welkom in AZ Sint-Lucas!

Om een vlotte start van je interimopdracht te garanderen, is het belangrijk dat je deze informatie doorneemt.

Voor je de interimopdracht start

Wegwijs op de eerste dag van je opdracht

Faciliteiten


Voor je de interimopdracht start

Informatie over de tewerkstelling

Het interimkantoor informeert je over de plaats, datum en shifturen van tewerkstelling.

Informatie over het ziekenhuis en opleiding

 1. Lees en onderteken de werkpostfiche die je van het interimkantoor ontving.
 2. Lees de algemene introductiemap: hierin vind je praktische informatie over het ziekenhuis en afspraken over beroepsgeheim, hygiëne en veiligheid.
 3. Lees de introductiemap van jouw dienst voor een vlotte start op je werkplek:
  Dagziekenhuis Heelkunde
  Dagziekenhuis Inwendige Geneeskunde
  Dialyse
  Endoscopie- en Functieafdeling
  Oncologisch Centrum
  Operatiekwartier-Recovery
  Spoedgevallendienst
  Verpleegeenheid Geriatrie
  Verpleegeenheid Geriatrie - Revalidatie
  Verpleegeenheid Heelkunde
  Verpleegeenheid Inwendige Geneeskunde
  Verpleegeenheid Inwendige Geneeskunde - Heelkunde
  Verpleegeenheid Inwendige Geneeskunde - Revalidatie
  Verpleegeenheid Intensieve Zorg
  Verpleegeenheid Materniteit-Gynaecologie
  Verpleegeenheid MiCS
  Verpleegeenheid Neurologie-Revalidatie
  Verpleegeenheid Orthopedie
  Verpleegeenheid Pediatrie
  Verpleegeenheid Psychiatrie
 4. Als zorgverlener zal je moeten registreren in KWS (Klinisch Werk Station). Om dit programma te leren kennen, dien je op voorhand de opleiding KWS grondig door te nemen. Aanvullende informatie krijg je van je collega's tijdens de opdracht.
 5. Bij een eerste tewerkstelling in ons ziekenhuis krijg je via het interimkantoor op voorhand een verklaring op eer door. Deze verklaring kadert binnen de privacywetgeving en het veilig werken als zorgverlener. Bezorg dit document ondertekend aan het interimkantoor vóór de aanvang van je shift.

Het zorgvuldigheidsprincipe

In kader van een veilige en kwalitatieve zorg werken we volgens het zorgvuldigheidsprincipe. Het ziekenhuis vertrekt hierbij vanuit het KB van 18 juni 1990 die bevoegdheid versus bekwaamheid omschrijft:

"Het koninklijk besluit van 18 juni 1990 bevat alle technische verpleegkundige verstrekkingen en toevertrouwde medische handelingen waarvoor verpleegkundigen bevoegd zijn. Het bekwaam zijn is een individuele beoordeling en hangt af van de opleiding en de ervaring van de verpleegkundige zelf. Indien aan een verpleegkundige gevraagd wordt handelingen te stellen die hij onvoldoende beheerst of niet veilig kan uitvoeren dan dient de verpleegkundige te weigeren en dit onmiddellijk te melden aan zijn hiërarchische overste en aan de opdrachtgevende arts. Men mag van een verpleegkundige verwachten dat hij de courante verstrekkingen en handelingen op zijn dienst of functie correct en veilig kan toepassen."

Werken volgens het zorgvuldigheidsprincipe betekent dat de begeleiding van de interim zorgvuldig dient te gebeuren. Dat wil zeggen: met de nodige aandacht, zorg en nauwkeurigheid. Bij het toepassen van de volgende richtlijnen handelt men als een goede huisvader.

Wat betekent dit voor jou?

 • De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst geeft je de noodzakelijke informatie zodat je de toegewezen taken kan uitvoeren.
 • Als je een bepaalde verpleegkundige handeling of taak niet kan uitvoeren omwille van een tekort aan kennis, kunde of ervaring, meld je dit direct.
 • De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst peilt naar en doet een inschatting over je kennis en kunde en ervaring en past zo nodig je takenpakket aan.
 • Registreer in het elektronisch dossier nooit onder de login van een verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst. De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst kan de door jou uitgevoerde zorg registreren met de vermelding dat je de betreffende zorgen hebt uitgevoerd.
 • Je werkt onder (on)rechtstreeks toezicht van de verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst binnen de gestructureerde equipe.
 • Verpleegkundige handelingen met code rood voer je in principe enkel uit onder rechtstreeks en visueel toezicht van de verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst. Deze handelingen voer je enkel uit nadat de verpleegkundige van de dienst, via rechtstreeks en visueel toezicht, heeft ingeschat dat je deze handelingen kwaliteitsvol en veilig uitvoert.
 • De verpleegkundige handelingen met betrekking tot medicatie kunnen enkel na het volgen van een opleiding EMV uitgevoerd worden onder code rood. 
 • De verpleegkundige handelingen met code zwart zijn risicovolle handelingen of handelingen die niet frequent voorkomen. Deze verpleegkundige handelingen voert een interim niet uit.
 • Lees hier het overzicht van de handelingen.

Wegwijs op de eerste dag van je opdracht

Badge/sleutel

Bij jouw eerste tewerkstelling in het ziekenhuis ontvang je een gratis badge. Deze ligt klaar op de verpleegeenheid. Je kan deze badge houden tot je geen interimopdrachten meer wenst te doen in ons ziekenhuis. Je kan deze terug inleveren bij het uitzendkantoor of bij de personeelsdienst van het ziekenhuis.

De badge geeft je toegang tot jouw dienst in het ziekenhuis en de fietsenbergplaats.

Aanmelden in het ziekenhuis en onthaal op de verpleegeenheid of dienst

Heb je een badge?

Gebruik de ingang recht tegenover de overdekte fietsenbergplaats. Activeer je badge bij een van de badgelezers ter hoogte van de personeelsingang van het ziekenhuis. Meld je rechtstreeks aan bij de verantwoordelijke of verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst.

Geen badge?

Kom het ziekenhuis binnen via de dienst spoedgevallen (route B -34) bij een vroegdienst of nachtdienst.

De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst begeleidt je naar de werkplek en geeft je de essentiële informatie die nodig is zodat je jouw opdracht op een efficiënte en veilige manier kan uitvoeren.

Arbeidskledij

Arbeidskledij kan je op een rek naast de ingang van de KUA terugvinden.

De verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst begeleidt je naar de kleedkamer waar je de arbeidskledij kan ophalen en toont je waar je de werkkledij na je shift correct kan deponeren. Je kleedt je vervolgens om op de verpleegeenheid of dienst.

Persoonlijk materiaal

Je kan gebruik maken van een locker op de verpleegeenheid of dienst. Vraag een locker aan bij de verantwoordelijke of verpleegkundige.

KWS-login

Je KWS-login is persoonlijk en je ontvangt die van de verantwoordelijke of verpleegkundige van de verpleegeenheid of dienst bij je start op de werkplek.

 • Heb je recent met een KWS-login gewerkt in een ander ziekenhuis, dan kan je deze login nog gebruiken in ons ziekenhuis.
 • Lukt het niet om in te loggen? Bel dan de helpdesk KWS (T 5780) van maandag tot en met vrijdag 8.00 - 17.00 uur.
 • Vergeet niet om in KWS dagelijks 'speciale toegang 1 dag' aan te klikken om toegang te krijgen tot je patiënten.

Windows login

Je ontvangt een Windows-login bij je start op de werkplek en deze is persoonlijk. Meer info vind je in de introductiemap.

Wat te doen in geval van onvoorziene omstandigheden/te laat komen/ziekte?

Verwittig het interimkantoor. Het kantoor informeert dan de verpleegeenheid/dienst, de zorgmanager van wacht en de personeelsdienst.


Faciliteiten

Met de auto

Tijdens de bouwwerkzaamheden van het nieuwe logistiek gebouw heb je als interim geen toegang tot de parking van het ziekenhuis. Je kan parkeren op een van de randparkings aan Steenbrugge of Daverlo.

Met de fiets

Met jouw badge heb je toegang tot de beveiligde fietsenbergplaats. Een plannetje vind je in de introductiemap van het ziekenhuis.

Cafetaria

De cafetaria is open:

 • Maandag tot en met vrijdag: 8.00 - 19.30 uur
 • Zaterdag, zondag en feestdagen: 11.00 - 19.00 uur

Met je persoonlijke badge kan je een warme maaltijd of koude schotel kopen aan het personeelstarief van 4,50 euro.

Soep, water en koffie zijn gratis ter beschikking op de dienst.

Vragen?

Personeelsdienst

050 36 58 25
personeelsdienst@stlucas.be
Sint-Lucaslaan 7, 8310 Assebroek

Maandag & vrijdag: 08.00 - 12.15 uur & 13.00 - 16.45 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag: 08.00 - 12.15 uur