Labogids pathologische anatomie

De Labogids pathologische anatomie bevat informatie voor voorschrijvende huisartsen en artsen-specialisten die gebruik maken van de diensten van het laboratorium. Dit document geeft richtlijnen bij het invullen van de aanvraagformulieren en over de bewaar- en transportcondities van stalen die voor onderzoek aangeboden
worden. Hieronder kun je de labogids downloaden.