Eindwerk

Wenst u voor uw eindwerk gebruik te maken van patiëntengegevens, dan moet hiervoor een aanvraag tot goedkeuring ingediend worden bij de ethische commissie.

Lees hiervoor aandachtig de procedure voor het indienen van een aanvraag bij de ethische commissie tot goedkeuring van een eindwerk of scriptie en vul daarna het aanvraagformulier in.

De commissie komt maandelijks samen op vooraf bepaalde vergaderdata. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier samen met de andere vereiste documenten elektronisch en uiterlijk één week voor de vergaderdatum aan de voorzitter van de ethische comissie: ethisch.comite@stlucas.be

Op de eerstvolgende vergadering komt u uw project persoonlijk toelichten.

Contact 

Mary Glorieux
coördinator klinische studies 
T 050 36 57 11
Email clinical.trials@stlucas.be