Kosten en terugbetaling

De factuur

De betaling verloopt via een factuur die je van het ziekenhuis ontvangt. Hierbij wordt de derdebetalersregeling toegepast: jij betaalt enkel je eigen aandeel van de kosten (het remgeld) en eventuele supplementen of bijkomende kosten. Je ziekenfonds betaalt de overige kosten rechtstreeks aan de zorgverlener. 

Terugbetaling

De meeste revalidatieprogramma's en -behandelingen worden terugbetaal volgens de geldende tarieven van het RIZIV. Informeer je hierover bij je arts of het secretariaat

Meerdere behandelingen op één dag?

Een tweede behandeling kinesitherapie of revalidatie op dezelfde dag, ook voor een andere aandoening en bij een andere zorgverstrekker, wordt niet terugbetaald. Spreid je behandelingen daarom over meerdere dagen.

Volgde je revalidatie in een ander ziekenhuis?

Geef dit door aan je behandelende arts of therapeut. Het kan namelijk een invloed hebben op het aantal behandelingen dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds.

Contact

Secretariaat Fysische geneeskunde - Reumatologie - Revalidatie
050 36 50 30
fysio@stlucas.be