Annulatiebeleid

Kan je niet aanwezig zijn voor je afspraak en wil je je afspraak annuleren of verzetten?

  • Verwittig het secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand via annulatie.revalidatie@stlucas.be om een wegblijftarief van 25 euro te vermijden.
  • Ben je ziek? Dien een kopie van het ziektebriefje in. Een ziektebriefje wordt steeds erkend als aanvaardbaar bewijs voor afwezigheid, ook bij laattijdig verwittigen.

Lucas Rug- en Nekschool

  • Hou er rekening mee dat het annuleren van verschillende sessies in de Lucas Rug- en Nekschool implicaties kan hebben voor je terugbetaling, aangezien de sessies afgerond moeten zijn binnen de zes maanden na de opstart van de eerste behandeling.