050 36 90 60 dzh.ger@stlucas.be
Route H 601-605 - 6e verdieping

Gang- en valkliniek

Ben je onlangs gevallen of is er een valrisico? Dan kun je terecht in de Valkliniek om de mogelijke oorzaken en risico’s voor je valproblematiek in kaart te brengen.  Daarnaast gebeurt ook diagnostiek en behandelingsadvies rond osteoporose.

Tijdens een consultatie in de Valkliniek gebeurt een multidisciplinair nazicht van mogelijke risicofactoren die aanleiding kunnen geven tot vallen. Er is een samenwerking met de dienst Neurologie en Fysische geneeskunde

We bekijken onder andere:

  • Aanwezigheid van eventueel onderliggende ziektebeelden
  • Evenwicht, coördinatie, mobiliteit en spierkracht
  • Orthostatische hypotensie
  • Cognitieve en mentale status
  • Zicht
  • Omgeving (woonsituatie), gedrag, schoeisel, visus
  • Medicatiegebruik:  risico-medicatie, interacties, polyfarmacie

Contact 

  • Vooraleer we van start kunnen gaan, is een verwijsbrief van de huisarts nodig. 
  • Je kan een afpsraak maken via het Dagziekenhuis Geriatrie (050 36 90 60)

Documenten