Spiritwijzer pastorale dienst AZ Sint-Lucas bekroond met Prijs Spirituele Zorg © Caritas Vlaanderen

De Beroepsvereniging van Zorgpastores bekroonde het pastorale team van het AZ Sint-Lucas voor hun Spiritwijzer, een instrument waarmee zorgverleners spirituele noden bespreekbaar kunnen maken. En dat gaat veel breder dan een vraag om de ziekenzalving of de communie te ontvangen. Onze drie pastores, Marieke Desendere, Rob De Waepenaere en Annelien Van der Borght, ontvingen de prijs op 16 juni 2018 in Blankenberge tijdens de congresdag van de Beroepsvereniging over ‘Nurturing Spirituality in Health Care Chaplaincy’.

Annelien Van der Borght: “Hulpverleners associëren spirituele zorg nog te vaak alleen met expliciet godsdienstige vragen. Terwijl er veel alledaagse uitdrukkingen zijn die verwijzen naar een spirituele behoefte. De uitspraak ‘ik zal nooit meer dezelfde zijn’ verwijst bv. naar ‘verlies van identiteit’. En een patiënt die zegt ‘het is altijd maar afwachten’ heeft misschien wel te kampen met gevoelens van ‘onmacht’.”

Voor veel hulpverleners is de Spiritwijzer een ogenopener. “Ik wist niet dat achter die gewone uitspraken een spirituele nood schuilging,” zeggen ze. 

Annelien Van der Borght: “Door onwetendheid of onmacht bij de hulpverlener durven diepe geestelijke noden in een zorgcontext weleens afgewimpeld worden: ‘Ach, trek het u niet aan. Het zonnetje schijnt en straks komt uw dochter op bezoek.’ De Spiritwijzer moedigt hulpverleners in de eerstelijn aan om spirituele signalen op te vangen en om ze met een open houding verder te onderzoeken.”

In het kader van de congresdag begroette het pastorale team op 18 juni 2018 een Europese delegatie van pastores (ENHCC - European Network of Health Care Chaplaincy) in het AZ Sint-Lucas. Tijdens deze ontmoeting kreeg de delegatie een uitgebreide toelichting over hoe we in het ziekenhuis aan spirituele zorg doen.

Meer weten?

De Spiritwijzer bestaat in drie versies: één voor algemene ziekenhuizen, één voor de ouderenzorg en één voor de psychiatrie. U kan deze bestellen via de website van Caritas Vlaanderen.

De Beroepsvereniging van Zorgpastores bekroonde het pastorale team van het AZ Sint-Lucas voor hun Spiritwijzer, een instrument waarmee zorgverleners spirituele noden bespreekbaar kunnen maken. En dat gaat veel breder dan een vraag om de ziekenzalving of de communie te ontvangen. Onze drie pastores, Marieke Desendere, Rob De Waepenaere en Annelien Van der Borght, ontvingen de prijs op 16 juni 2018 in Blankenberge tijdens de congresdag van de Beroepsvereniging over ‘Nurturing Spirituality in Health Care Chaplaincy’.

Annelien Van der Borght: “Hulpverleners associëren spirituele zorg nog te vaak alleen met expliciet godsdienstige vragen. Terwijl er veel alledaagse uitdrukkingen zijn die verwijzen naar een spirituele behoefte. De uitspraak ‘ik zal nooit meer dezelfde zijn’ verwijst bv. naar ‘verlies van identiteit’. En een patiënt die zegt ‘het is altijd maar afwachten’ heeft misschien wel te kampen met gevoelens van ‘onmacht’.”

Voor veel hulpverleners is de Spiritwijzer een ogenopener. “Ik wist niet dat achter die gewone uitspraken een spirituele nood schuilging,” zeggen ze. 

Annelien Van der Borght: “Door onwetendheid of onmacht bij de hulpverlener durven diepe geestelijke noden in een zorgcontext weleens afgewimpeld worden: ‘Ach, trek het u niet aan. Het zonnetje schijnt en straks komt uw dochter op bezoek.’ De Spiritwijzer moedigt hulpverleners in de eerstelijn aan om spirituele signalen op te vangen en om ze met een open houding verder te onderzoeken.”

In het kader van de congresdag begroette het pastorale team op 18 juni 2018 een Europese delegatie van pastores (ENHCC - European Network of Health Care Chaplaincy) in het AZ Sint-Lucas. Tijdens deze ontmoeting kreeg de delegatie een uitgebreide toelichting over hoe we in het ziekenhuis aan spirituele zorg doen.

Meer weten?

De Spiritwijzer bestaat in drie versies: één voor algemene ziekenhuizen, één voor de ouderenzorg en één voor de psychiatrie. U kan deze bestellen via de website van Caritas Vlaanderen.

Geplaatst op 18-06-2018.