Patiëntvriendelijkheid website haalt opnieuw hoge score

VIP² - het ‘Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals’ -beoordeelde in de zomer van 2017 voor het vierde jaar op rij de gegevens m.b.t. de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites. Deze kwaliteitsindicator geeft aan in welke mate de website van het ziekenhuis informatie aanbiedt die relevant en makkelijk vindbaar is voor de patiënt.

Het AZ Sint-Lucas behaalde een mooie score van 81,9 % en behoort hierdoor tot de groep van 18 ziekenhuizen uit de tweede beste categorie (score tussen 76 % en 89 %). Onze score steekt ruim boven het gemiddelde (68,34 %) en de mediaan (70,87 %) van de 53 deelnemende ziekenhuizen uit.

Dat is het gevolg van voortdurende verbeteracties die het ziekenhuis onderneemt om de website patiëntvriendelijker te maken. Zo lanceerde het AZ Sint-Lucas in 2017 een kinderwebsite en twee deelwebsites over zijn revalidatiecentrum en zijn borstkliniek. Op die manier wil het ziekenhuis het gemakkelijker maken voor zijn patiënten om (betrouwbare) informatie terzake te vinden.

Geplaatst op 13-02-2018.