Nieuwe klinisch bioloog

Op 1 oktober 2019 vervoegde dokter Karel Maelegheer onze dienst klinische biologie en pathologische anatomie als staflid. 

Dr. Maelegheer behaalde zijn diploma in de geneeskunde aan de universiteit van Gent en specialiseerde zich in de klinische biologie in het UZ Gent, het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Lucas Gent.

In 2019 behaalde hij het getuigschrift van master in de ziekenhuishygiëne aan de universiteit van Gent. Naast de algemene klinische biologie heeft hij een specifieke interesse in de microbiologie, moleculaire biologie en infectiepreventie.

Geplaatst op 01-10-2019.