Nieuwe gastro-enteroloog

Op 1 maart 2021 vervoegde dokter Julie Busschaert onze dienst inwendige geneeskunde, en meer bepaald de specialisatie gastro-enterologie.

Dokter Busschaert heeft haar opleiding tot arts evenals haar specialisatie in de inwendige geneeskunde en de gastro-enterologie genoten aan de universiteit te Leuven met opleidingsstages in het UZ Leuven, het AZ Groeninge Kortrijk, het AZ Delta Roeselare en het AZ Sint-Lucas Brugge. Na haar erkenning als gastro-enteroloog volgde ze een bijkomende specialisatie in de diagnose en de behandeling van inflammatoire darmaandoeningen (IBD).

Samen met de collega's gastro-enterologen zal zij in ons ziekenhuis zorgen voor de patiënten met maag-, darm- en leveraandoeningen. Naast de algemene gastro-enterologie en de endoscopie heeft ze een specifieke interesse en competentie in de inflammatoire darmpathologie, waarop ze zich in het bijzonder zal toeleggen. Ze werd ook aangesteld als consulent voor IBD in het UZ Leuven.

We heten haar van harte welkom in ons ziekenhuis en wensen haar veel succes!

Geplaatst op 01-03-2021.