Nieuwe anesthesist

Begin januari mochten we dokter Emma Van Damme verwelkomen in ons ziekenhuis. Ze vervoegde de dienst anesthesiologie als staflid.

Dr. Van Damme behaalde haar masterdiploma arts aan de UGent, waarna ze zich specialiseerde in de anesthesiologie-reanimatie en behaalde ze de bijkomende beroepstitel intensieve zorgen.

Ze zal zich verder toeleggen op de evoluties in de locoregionale technieken in het operatiekwartier en daarnaast het team van de intensivisten versterken.

We wensen haar veel succes!

Geplaatst op 12-01-2021.