Het AZ Sint-Lucas bouwt aan de toekomst en het comfort van patiënt en personeel

Het ziekenhuis kampt al jaren met een tekort aan ruimte. Om hieraan te verhelpen werd in 2014 een masterplan opgesteld die ingediend werd voor subsidie bij het VIPA (Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden).

Vanuit dit masterplan konden we in juni 2018 de vernieuwde kinderpsychiatrische dienst openen. De rest van het project werd echter uitgesteld. Er werd immers voorrang gegeven aan de bouwprojecten van de fusieziekenhuizen. Het masterplan bevatte naast de vernieuwing van de patiëntenkamers ook enkele logistieke functies die op de benedenverdieping geplaatst werden.

Door het steeds uitstellen van de goedkeuring door de Vlaamse overheid en de hoge nood aan ruimte, werd besloten de onderste laag van het masterplan toch te gaan bouwen.

Om in de toekomst nog ruimte te laten voor de vernieuwing van de patiëntenafdelingen, dient dit nieuwe project geplaatst te worden op de bezoekersparking (voor het ziekenhuisgebouw). Dit houdt ook een meerkost in daar we ondergronds de verloren parkeerplaatsen dienen te recupereren.

We zijn trots te kunnen aankondigen dat de bouwwerken hiervoor na de zomer van start zullen gaan.

De werken zullen ongeveer twee jaar duren en houden belangrijke wijzigingen in voor patiënten, bezoekers en personeel.

Gezien wij de volledige parking 1 (bezoekersparking en mindervalidenparking) moeten opgeven zal dit een sterke impact hebben op de parkeercapaciteit.  We willen uiteraard dat onze patiënten en bezoekers minimale hinder ondervinden en vragen aan ons personeel om maximaal een mobiliteitsswitch te doen en met de fiets naar het werk te komen.  De algemene ingang voor patiënten en bezoekers wordt ook tijdelijk verplaatst naar de kant van de parkeertoren.

De werken starten begin september en zullen duren tot eind 2023.  We hopen de ondergrondse parking vroeger te kunnen openen en mikken daar naar maart 2023.

Voor meer informatie over het verloop van deze bouwwerken, surf dan naar onze webpagina Bouwwerken nieuw logistiek gebouw.

Geplaatst op 28-06-2021.