Zorg is onze natuur - Natuur is onze zorg

Het AZ Sint-Lucas is gelegen aan de rand van de Assebroekse Meersen, een prachtig natuurgebied met o.a. de Steenbrugse Bosjes.  Het is bewezen dat de aanwezigheid van natuur en/of groen een positieve invloed kan hebben op het welzijn van mensen.

Het ziekenhuis ziet nu de mogelijkheid om de baseline uit ons logo – “Zorg is onze natuur” - letterlijk door te trekken en de Steenbrugse Bosjes op te nemen in het (zorg)aanbod voor medewerkers, patiënten en bezoekers. 

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos werd er gebrainstormd over hoe we het contact met de natuur kunnen verhogen en promoten bij de diverse doelgroepen.

Er komt een informatiebrochure met 3 uitgewerkte wandellussen, gaande van een korte wandeling van max. 20 minuten tot een langere van ongeveer een uur.  De wandelingen worden bewegwijzerd met tijdsaanduiding.  In de bosjes komen extra rustbanken en idealiter ook afgeschermde stiltehoekjes, spelelementen voor kinderen en een buitenklas.

De dienst human resources wil in het kader van welzijn voor de medewerkers in eerste instantie de medewerkers sensibiliseren en stimuleren om tijdens hun pauze even de natuur in te trekken.  

Een (zorg)aanbod in de natuur creëren voor de patiënt is een tweede doel.  Patiënten die bijvoorbeeld voor een consultatie soms wat langer moeten wachten zullen de mogelijkheid hebben om aan de hand van deze “wachtkamer in de natuur” een korte of iets langere wandeling te maken in de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis.  Hoe dit concreet in zijn werk zal gaan wordt momenteel uitgewerkt.

Ook bezoekers – al of niet met kinderen – en buurtbewoners zullen dit mooie natuurgebied kunnen (her) ontdekken.

Tenslotte is het de bedoeling om het bos in te zetten bij therapeutische behandeling voor allerhande doelgroepen.

Er wordt naar gestreefd om het project tegen de zomer van 2019 te kunnen realiseren.

Geplaatst op 01-04-2019.