Brugse ziekenhuizen bundelen hun krachten

Persbericht

Het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kondigen aan dat ze, na een jarenlange goede samenwerking, hun krachten nog sterker zullen bundelen ten behoeve van de patiënt.

Formele engagementsverklaring
De jarenlange goede samenwerking tussen het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV leidt vandaag tot een formele engagementsverklaring waarin beide ziekenhuizen beloven hun krachten te bundelen.

Gemeenschappelijk bestuursorgaan
Dit betekent heel concreet dat ze een gemeenschappelijk bestuursorgaan zullen oprichten waarin het AZ Sint-Lucas Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV evenredig vertegenwoordigd zijn. Via dit gemeenschappelijk bestuursorgaan zal er dan een plan van aanpak gemaakt worden om taakafspraken tussen beide ziekenhuizen verder uit te werken en te formaliseren. Het is de bedoeling om binnen een periode van vijf jaar een concreet uitgewerkt plan voor te leggen.

Behoud statuut
Beide ziekenhuizen behouden binnen deze samenwerking hun eigen bestuursorganen en managementstructuur. Ook de medewerkers van beide ziekenhuizen behouden hun statuut en blijven tewerkgesteld bij hun huidige werkgever (het AZ Sint-Lucas Brugge of het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV). De artsen van beide ziekenhuizen zullen de vraag krijgen om in associatief verband samen te werken.

Ten behoeve van de patiënt
De nieuwe samenwerking gaat uit van de algemene principes van gelijkheid: ongeacht hun sociale, financiële of verzekerbaarheidstoestand, levensbeschouwing of afkomst mogen patiënten op de best mogelijke zorgverlening rekenen. De ultieme doelstelling: de activiteiten en de werking van beide ziekenhuizen verder en beter op elkaar afstemmen in het belang van de kwaliteit van de zorgverlening aan elke patiënt die een beroep doet op ziekenhuisdiensten in het Brugse.

Geplaatst op 12-12-2019.