calendar selected 30 juni 2023

Sinds 1 juli 2023 ook MUG-uitrukken vanuit AZ Sint-Lucas Brugge

placeholder

De overheid besliste om een einde maken aan de PIT+ projecten(*). Deze hadden tot doel om in 1 voertuig zowel een spoedarts als een spoedverpleegkundige naar een patiënt te brengen. In datzelfde voertuig kon de patiënt ook naar het ziekenhuis gebracht worden.

Voortaan worden deze 2 functies opnieuw gespreid over 2 voertuigen. Dankzij een intense samenwerking met het AZ Sint-Jan vertrekt er sinds 1 juli naast de reeds bestaande PIT ook een MUG(*) uit het AZ Sint-Lucas. Deze beide types voertuigen vertrekken ook vanuit het AZ Sint-Jan, met bijkomend de MUG-heli.

Op die manier slaan beide ziekenhuizen de handen in elkaar om de hele Brugse regio op de best mogelijke manier van dringende hulpverlening te voorzien.

*PIT staat voor Paramedisch Interventie Team en MUG voor Mobiele Urgentie Groep.