calendar selected 29 maart 2022

Frederick Dochy, nieuw staflid Neus-, Keel- en Oorziekten

placeholder

Sinds 1 maart 2022 heeft dokter Frederick Dochy de medische staf van de dienst neus-, keel- en oorziekten in het AZ Sint-Lucas vervoegd.

Dr. Frederick Dochy studeerde af in de geneeskunde aan de UGent in 2014 met grote onderscheiding. Hij specialiseerde zich in de neus-, keel- en oorheelkunde en de gelaat- en halschirurgie van 2014 tot en met 2019 aan het Universitair Ziekenhuis Gent onder leiding van diensthoofden prof. dr. I. Dhooge, prof. dr. H. Vermeersch en prof. dr. Ph. Deron. Hij was tijdens zijn opleiding gedurende één jaar werkzaam in het AZ Damiaan Oostende.

In 2018 behaalde hij als een van de eersten in België de titel ‘Fellow of the European Board of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery’ door het slagen in het schriftelijk en mondeling Europees examen.

Gedurende de jaren 2019 tot en met 2021 was hij arts-staflid aan de dienst Hoofd- en halsheelkunde onder toezicht van prof. dr. Ph. Deron. Hij legde zich hier verder toe op de benigne (zoals schildklier- en oorspeekselklierchirurgie) en maligne gelaat- en halspathologie, -chirurgie, en -oncologie. Daarnaast bekwaamde hij zich in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in innovatieve chirurgie voor sociaal storend snurken en obstructief slaapneu onder begeleiding van prof. dr. O. Vanderveken.

Vanaf 1 maart 2022 zal dr. Frederick Dochy zich op de dienst Neus- keel- oorziekten van het AZ Sint-Lucas Brugge voornamelijk inzetten voor algemene NKO-heelkunde, gelaat- en halschirurgie en diagnostiek en chirurgie voor snurken en obstructief slaapapneu. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met dr. De Moor, dr. Verhoye, dr. Vauterin, dr Dick, dr. Lerut, dr. Speleman en dr. Vinck.

Hij zal ook voor dezelfde pathologieën consulteren en opereren in het AZ Sint-Jan Brugge. Hij blijft tevens consulent in het Universitair Ziekenhuis Gent op de dienst Hoofd- en Halsheelkunde voor gelaat-, hals- en snurk- en slaapapneuchirurgie.

We heten dr. Dochy van harte welkomen wensen hem veel succes toe!


Delen via mail Delen via whatsapp Delen op Facebook Delen op LinkedIn