calendar selected 31 december 2022

Dr. Roos Pannecoeck, nieuw staflid dienst nefrologie

placeholder

We verwelkomen sinds 1 januari dokter Roos Pannecoeck.

Dokter Pannecoeck behaalde aan de UGent het diploma inwendige geneeskunde met bijzondere bekwaming in de nefrologie.


In 2016 is ze verhuisd naar Curaçao en tot op heden is ze daar als internist-nefroloog werkzaam. In 2021 werd ze benoemd tot medisch diensthoofd van de afdelingen nefrologie en dialyse.


Dokter Pannecoeck zal als voltijds staflid nefrologie actief zijn in het AZ Sint-Lucas en in de low-care dialyse units van het AZ Damiaan, het AZ Alma en het AZ Zeno.

We wensen dokter Pannecoeck veel succes toe.