calendar selected 31 december 2022

Dr. Magali Coudeville, nieuw staflid dienst kinder- en jeugdpsychiatrie

We verwelkomen sinds 9 januari dokter Magali Coudeville.

Dokter Magali Coudeville is de verantwoordelijke arts voor de leefgroep van de jongste kinderen tussen 6 en 11 jaar. In deze leefgroep kunnen kinderen terecht met een brede vraag naar kinderpsychiatrische ondersteuning, zowel in residentiële opname als in dagopname. Dokter Coudeville versterkt ons residentieel aanbod en is in beperkte mate ook voor ambulante raadpleging ter beschikking.

Dokter Coudeville is vijf halve dagen per week actief in het AZ Sint-Lucas Brugge. Daarnaast is ze deeltijds actief in haar privé-praktijk in Brugge.

Ze genoot haar opleiding geneeskunde aan de VUB tussen 1990 en 1996. In 1996 startte ze de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater; met Charleroi (Hôpital St. Thérèse, 1 jaar), Rotterdam (Sophia Kinderziekenhuis, 2 jaar), Brussel (UZ Jette, 1 jaar) en Antwerpen (Paola Kinderziekenhuis, 2 jaar) als opleidingsplaatsen. In 2002 behaalde dokter Coudeville haar erkenning tot Kinder- en jeugdpsychiater. Ze werkte vervolgens in het CHS (Community Help Service, Brussel), het Zeepreventorium De Haan, Tol Brugge en in haar privé-praktijk. Ze bekwaamde zich in het diagnosticeren en behandelen (medicatie, individuele gesprekken, ouderbegeleiding) van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren en het coördineren van samengestelde ambulante teams rond casussen.

We wensen dokter Coudeville veel succes toe.