Anesthesiolo(o)g(e) - urgentiearts

De dienst anesthesiologie van het AZ Sint-Lucas Brugge zoekt een

Anesthesiolo(o)g(e) - urgentiearts

Onze organisatie

Het AZ Sint-Lucas Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. We verzorgen onze patiënten in 422 erkende bedden en een sterk uitgebouwd dagziekenhuis. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas Brugge verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas Brugge is in het bezit van het Qualicor Europe – kwaliteitslabel.

 

Aanbod

Binnen de associatie anesthesie-reanimatie van het AZ Sint-Lucas Brugge is er een vacature voor een anesthesiolo(o)g(e) met bijkomende erkenning in de urgentiegeneeskunde.

 

Profiel

  • erkend zijn als arts-specialist in de anesthesie-reanimatie
  • houder van de bijzondere erkenning in de urgentiegeneeskunde
  • als volwaardig lid van de associatie de volgende activiteiten uitoefenen: voltijdse activiteit, deels in het operatiekwartier en deels op de spoedgevallendienst

 

Werkbreuk

Voltijds.

 

Solliciteren

Solliciteer online via www.stlucas.be/jobs of stuur je CV en motivatiebrief t.a.v. dr. Stefan De Moor, hoofdarts/ medisch directeur, AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge tegen uiterlijk 01/08/2024.

 

Meer informatie

Contacteer dr. Thomas Deckmyn, tel. 050 36 50 15, e-mail thomas.deckmyn@stlucas.be