symposium

Symposium: 30 jaar Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

placeholder

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde in het AZ Sint-Lucas Brugge belichten we de evolutie van onze specialiteit. De stomatologie is in deze jaren sterk geëvolueerd naar een volwaardige en dynamische specialiteit mond-, kaak-, en aangezichtsheelkunde.

Zoals overal is het belang van de digitalisatie in ons vakgebied sterk toegenomen. Het heeft gezorgd voor nog meer accuraatheid en voorspelbaarheid van de door te voeren chirurgie. Dit gebeurt bij orthognatische ingrepen (correctie van oro-maxillofaciale dysmorfose), kaakgewrichtschirurgie, reconstructies bij oncologische patiënten …

Ingrepen worden volledig 3D gepland en vooraf gesimuleerd. Eventuele pijnpunten worden hierdoor gedetecteerd. Dit leidt tot maximale functionaliteit en comfort na de behandeling. Ook in de implantologie heeft dit voor een fundamentele vooruitgang gezorgd. Na 3D-planning wordt, via navigatie, het implantaat geplaatst op de exact gewenste locatie. Zo zijn we in staat te implanteren op zeer fragiele of moeilijk toegankelijke plaatsen. We zien hierdoor een kortere behandelduur, minder complicaties, een vlotter herstel, en bijgevolg een tevreden patiënt.

Programma

Aanvang om 20.00u
Verwelkoming en inleiding dr. Francis De Ketelaere

Update in de 3D-planning van orthognatische ingrepen
Prof. dr. Gwen Swennen

De kaakgewrichtsprothese als enige optie?!
Dr. Barbara Veys

3D-navigatie in de implantologie
Dr. Karen Supply

Hoofd-hals oncologie: van overleven tot Quality of Life (QOL)
Dr. Joke De Ceulaer

Slotwoord dr. Francis De Ketelaere
Aansluitend receptie

Schrijf je in


Schrijf je in
Online inschrijven