Labogids klinische biologie

search-icon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Naam van de test Afname Belangrijke info
Acanthamoeba detectie VARIA wordt uitgevoerd op lens / lensvloeistof​
Acanthocyten in urine URINE Enkel na telefonische afspraak met klinische bioloog Kan enkel uitgevoerd worden op vers urinestaal met minimum 30 RBC/µl.
Acetylcarnitine SERUM Onderdeel van plasma acylcarnitines (acetylcarnitines en vrij carnitine)
Acetylcholine receptor antilichamen SERUM   ​
ACTH (adrenocorticotropic hormone) EDTA op 4°C Het EDTA-volbloed (zie Afname) wordt bij afname bewaard in een coldpack en dan onmiddellijk gecentrifugeerd op 4°C in een koelcentrifuge aan 1500 g. Het bovenstaande plasma wordt overgebracht in plastieken buisjes en bewaard in de koelkast (  T02 ) voor bepaling op dezelfde dag of in de diepvries ( T06, -40°C ) voor latere bepaling.  Benodigd volume (exclusief dood volume = 200 µl of 50 µl): 75 µl.
ACTH dagcurve EDTA op 4°C Het EDTA-volbloed (zie Afname) wordt bij afname bewaard in een coldpack en dan onmiddellijk gecentrifugeerd op 4°C in een koelcentrifuge aan 1500 g. Het bovenstaande plasma wordt overgebracht in plastieken buisjes en bewaard in de koelkast voor bepaling op dezelfde dag of in de diepvries voor latere bepaling.  Benodigd volume (exclusief dood volume = 200 µl of 50 µl): 75 µl. Afname van EDTA staal op ijs op volgende tijdstippen: 8h00, 14h00 en 20h00
Adalimumab (Humira) dosage SERUM Niet terugbetaalde test: 20 euro ten laste van patiëntIndien de dosage negatief is, worden automatisch antilichamen tegen Vedolizumab bepaald.
ADAMTS-13 Citraat zie von willebrand factor cleaving protease​ Citraat 2 maal afdraaien
Adenovirus DNA CSV Niet terugbetaalde test: 53 euro ten laste van patiënt  
Adenovirus IgG SERUM
Adenovirus IgM SERUM
Adenovirus kweek TRANS
AFP (alfa-foetoproteïne) SERUM
Albumine SERUM Onderdeel van electroforese op serum Sperperiode: 30 dagen. Bij een herhaalde aanvraag binnen de sperperiode wordt de test slechts opnieuw uitgevoerd bij uitdrukkelijke vermelding of na overleg met de klinisch bioloog.
Albumine SERUM   
Albumine CSV   
Albumine PUNCTIEV Niet terugbetaalde test: 2.2 euro ten laste van patiënt    ​
Alcohol SERUM     ​
Aldolase SERUM Niet terugbetaalde test: 2.50 euro ten laste van patiënt  
Aldosteron EDTA op 4°C zo snel mogelijk afdraaien en invriezen
Aldosteron URI24 Na ontvangst van staal dient NaN3 1g/L toegevoegd te worden. Voorverdeelde hoeveelheid (2g) is terug te vinden in veiligheidskast van labo. Voeg dit toe aan collectie alvorens staal te aliquotteren voor verzending.
Alfa 1-microglobuline URINE    ​
Alfa 2 macroglobuline SERUM    ​
Alfa subunit van TSH / HCG SERUM zie Chorion Gonadotrofine alfa eenheid​
Alfa-1-antitrypsine SERUM Alfa 1 antitrypsine deficiëntie kan ook opgespoord worden als genetische test (10 ml EDTA naar CME Leuven)​
Alfa-1-antitrypsine fenotypering SERUM
Alfa-1-antitrypsine op 24u-stoelgang FAEC24
Alfa-1-globulines SERUM Onderdeel van electroforese op serum Sperperiode: 30 dagen. Bij een herhaalde aanvraag binnen de sperperiode wordt de test slechts opnieuw uitgevoerd bij uitdrukkelijke vermelding of na overleg met de klinisch bioloog.
Alfa-2-globulines SERUM Onderdeel van electroforese op serum Sperperiode: 30 dagen. Bij een herhaalde aanvraag binnen de sperperiode wordt de test slechts opnieuw uitgevoerd bij uitdrukkelijke vermelding of na overleg met de klinisch bioloog.
Alfa-galactosidase (bloedspot) EDTA Enzymatische bepalingen voor de ziekte van Fabry worden niet meer uitgevoerd op bloedstalen van vrouwen aangezien een normaal resultaat de ziekte van Fabry niet uitsluit.Gelieve een EDTA volbloed buis  (9ml) met een aanvraag voor postnataal genetisch onderzoek op te sturen naar het labo genetica (zie bijlage).Voor neurologie wordt steeds gewerkt met de kaartjes van Centogene die naar Duitsland verstuurd worden.   IDENTIFICATIE
Alkalisch fosfatase iso-enzymen SERUM
Alkalische fosfatase SERUM    ​
ALT (alanine aminotransferase) SERUM  vanaf 1/5/2024 geen cumul meer met AST ​
Alternaria alternata (Gm6) SERUM Niet terugbetaalde test: 16 euro ten laste van patiënt  
Alternatieve pathway complement AP50 SERUM ​Serum op 4°C.Het serumstaal wordt onmiddelijk bij afname bewaard in een coldpack uit de koelkast en zo direct aan het labo bezorgd.
Amfetamines MAAGV Onderdeel van toxicologische screening maagvocht
Amfetamines URINE Onderdeel van toxicologische screening urine Minimum vereist volume: 10mL
Amfetamines screening URINE Bij een positieve drugscreening dient het resultaat te worden opgebeld en moet er steeds gevraagd worden of het resultaat moet geconfirmeerd worden. ·         Indien geen antwoord wordt bekomen moet in commentaar  worden ingegeven : “Indien verzending voor confirmatie nodig is, gelieve dit te melden aan het laboratorium”. Het staal wordt dan gedurende 5 werkdagen bewaard in koelkast T02. Vermeld de datum van ontvangst op het potje. ·         Wanneer confirmatie gewenst is, wordt het staal doorgestuurd naar AZ Sint-Jan. Geef dan bij commentaar in : “Staal wordt verstuurd voor confirmatie na aanvraag door aanvragende arts of afdeling binnen de 5 werkdagen”.Maximum 5 drugs/geneesmiddelen kunnen aan het RIZIV aangerekend worden met de immunologische methode. Indien meer testen worden aangevraagd, wordt per uitgevoerde extra test 6.82 euro aan de patiënt aangerekend. 
Amikacine dal SERUM Dalconcentratie afnemen: vlak voor volgende toediening.
Amikacine piek SERUM Piekconcentratie afnemen: 30 minuten na 30 minuten infuus of 60 minuten na bolustoediening
Aminolevulinezuur (d-ALA) URI24 Tijdens de collectieduur de bus van het licht afschermen
Aminolevulinezuur (d-ALA) URINE
Aminozuren Heparine Plasma onmiddellijk invriezen. Minimum 1 ml plasma nodig: dus geen afname op microtube mogelijk.
Aminozuren URINE  minimum 1 ml diepgevroren urine versturen
Amiodarone SERUM    ​
Ammonium EDTA op 4°C Niet op ijs bezorgde stalen veroorzaken sterk verhoogde waarden, en worden aldus geweigerd.
AMPA1 antilichamen SERUM, CSV Niet terugbetaalde test RIZIV: 90 euro ten laste van patient (onderdeel van screening naar neuronale antilichamen in kader van autoimmune encefalitis) Glutamaat receptor antilichamen​ kan ook uitgevoerd worden op CSV
AMPA2 antilichamen SERUM, CSV Niet terugbetaalde test RIZIV: 90 euro ten laste van patient (onderdeel van screening naar neuronale antilichamen in kader van autoimmune encefalitis) Glutamaat receptor antilichamen kan ook uitgevoerd worden op CSV ​
Amylase URI24    ​
Amylase SERUM
Amylase PUNCTIEV
Amylase clearance URINE Voor de berekening van de clearance dient eveneens een serumstaal te worden afgenomen.
Amylase isoenzymen SERUM Bepaling van speekselklieramylase en pancreasamylase. Geen terugbetaling meer sinds 1/10/2010
Amyloïd-beta 1-42/Amyloïd-beta 1-40 Ratio CSV ​bepaling van Amyloïd-beta 1-42/Amyloïd-beta 1-40 Ratio gebeurt samen met bepaling van Totaal Tau. Totale kostprijs ten laste van de patiënt is 75 euro.
Anaplasma phagocytophilum serologie SERUM
ANCA SERUM
ANCA: MPO antilichamen SERUM Wordt enkel uitgevoerd bij positieve immunofluorescentie
ANCA: PR3 antilichamen SERUM Wordt enkel uitgevoerd bij positieve immunofluorescentie
Androstanediol glucuronide SERUM
Androsteendion SERUM Indien geen onmiddellijke bepaling mogelijk wordt het staal ingevroren in diepvries T04.
Angiotensine converting enzyme (ACE) SERUM wordt niet meer uitgevoerd op cerebrospinaal vocht = kininase
Anion gap SERUM Wordt automatisch berekend bij bepaling van Natrium, Kalium, Chloor en Bicarbonaat.
Anisakis antilichamen SERUM
Anti tissue transglutaminase IgA SERUM wijziging methode vanaf 16/02/2016 ​
Anti-Bulleus Pemphigoïd SERUM Bestaat uit 2 testen: ​Anti-Bulleus Pemphigoïd 180 en Anti-Bulleus Pemphigoïd 230 Staal dient diepgevroren te worden verstuurd
Anti-calcium sensing receptor antistoffen ​Samen aangevraagd met Parathyroid hormoon antistoffen
Anticardiolipine IgG Citraat  Wordt steeds samen aangevraagd met B2 glycoproteïne antistoffen   ​
Anticardiolipine IgM Citraat ​Wordt steeds samen aangevraagd met B2 glycoproteïne antistoffen
Anti-desmogeïne 1 SERUM Niet RIZIV terugbetaalde test:     19.90 euro ten laste van pt
Antidiuretisch hormoon EDTA op 4°C Koud afcentrifugeren en minimum 2.5 ml plasma diepgevroren opsturen.Dus ZEKER 2 EDTA's afnemen!
Anti-DPPX SERUM ​Niet RIZIV terugbetaalde test: 125 euro ten laste van pt
Antifosfolipase A2-receptor AL SERUM Niet terugbetaalde test: 25 euro ten laste van patiënt   ​
Antiganglioside AL SERUM ​Onder "antiganglioside antilichamen" worden volgende parameters uitgevoerd: - GM1 (IgG + IgM)- GM2 (IgG + IgM)- GM3 (IgG + IgM)- GD1a (IgG + IgM)- GD1b (IgG + IgM)- GD3 (IgG + IgM)- GQ1b (IgG + IgM)- GT1a (IgG + IgM)- GT1b (IgG + IgM)- Sulfatides (IgG + IgM) Niet-terugbetaalde test: € 60,60 ten laste van de patiënt
Antigliadine IgG SERUM ​wijziging methode vanaf 16/02/2016
Anti-IgLON5 SERUM ​​Niet RIZIV terugbetaalde test: 32.38 euro ten laste van pt
Anti-Mulleriaan hormoon SERUM Niet terugbetaalde test: 30 euro ten laste van patiënt    
Antinucleaire antilichamen SERUM Sperperiode: 70 dagen. Bij een herhaalde aanvraag binnen de sperperiode wordt de test slechts opnieuw uitgevoerd bij uitdrukkelijke vermelding of na overleg met de klinisch bioloog.
Anti-parathyroïd antistoffen ​Vaak samen met anti-calcium sensing receptor antistoffen
Anti-Soluble Liver Antigen (SLA) SERUM    ​
Antitetanus-titerbepaling SERUM Niet terugbetaalde test: 21.80 euro ten laste van patiënt   ​
Antithrombine III Citraat ​enkel terugbetaald door het RIZIV bij volgende indicaties- pt < 55j met trombotisch proces- pt met familiale anamnese van recurrente tromboses- DICin alle andere indicaties wordt 8.2 euro aangerekend aan de patiënt
Anti-thyroglobuline SERUM wordt vanaf 10/05/2011 doorgestuurd naar Knokke
Anti-thyroperoxidase SERUM Stabiliteit: 2 dagen in koelkast (2 – 8°C). Minimum 2 maanden in diepvriezer (-20°C). Wordt sinds 10/05/2011 doorgestuurd naar Knokke
Anti-Xa Activiteit Citraat Niet terugbetaalde test: 9 euro ten laste van patiënt   Anti-Xa Activiteit wordt bepaald: * 4 u na inspuiting (piekwaarde) * 1 u voor inspuiting (dalwaarde)     ​
Apenpokken PCR (Monkey POX) EDTA ​Verschillende type stalen zijn mogelijk. Bij huidletsels wordt lokaal best een wisser genomen om het meest gevoelig te kunnen testen   
Apixaban (Eliquis°) Citraat Piekwaarde afnemen 4u na laatste inname, dalwaarden afnemen 1u voor volgende inname.​De interpretatie dient steeds te gebeuren in functie van het tijdstip van de staalname tov het tijdstip van de laatste inname van Apixaban
Apo lipoproteïne A1 SERUM Onderdeel van lipiden profiel
Apo lipoproteïne B SERUM onderdeel van lipidenprofiel
APTT (geactiveerde partiële tromboplastinetijd) Citraat Controleer steeds de citraatbuis op ondervulling, aangezien dit voornamelijk een verlening van de APTT teweegbrengt. ​
Aquaporine-4 antistoffen SERUM Niet terugbetaalde test: 35 euro ten laste van patiënt   synoniem: anti-NMO antistoffen    2 ml serum versturen. Kan ook bepaald worden op CSV
Arseen SERUM
Arylsulfatase A WBC EDTA Metachromatic leukodystrofie (MLD)
Ascaris antilichamen SERUM
ASLO (Antistreptolysine O) SERUM   
Aspergillus antigeendetectie zie Galactomannan test​
Aspergillus fumigatus (Gm3) SERUM  
Aspergillus niger IgE SERUM
AST (aspartaat aminotransferase) SERUM vanaf 1/5/2024 geen cumul meer met ALT ​
Atypische HUS EDTA In dit panel worden volgende testen aangevraagd: C3 C3d C3d/C3-index Complement (alternatieve weg) Factor B Factor Bb FBb/FB-ratio Factor H concentratie Factor H activiteit Antilichaam anti-Factor H Factor I Nefritische factor screening Nefritische factor titratie CD45 CD46 (MCP) CD46 relatieve intensiteit​ Om deze testen uit te voeren zijn DRIE EDTA-tubes nodig.
COVID-19 Antigentest B_RESP ​Deze test wordt enkel uitgevoerd bij bepaalde indicaties. Test kan niet expleciet aangevraagd worden door de aanvragende arts.
Geactiveerde proteine C resistentie Citraat ​​enkel terugbetaald door het RIZIV bij volgende indicaties- pt < 55j met trombotisch proces- pt met familiale anamnese van recurrente tromboses- DICin alle andere indicaties wordt 8.2 euro aangerekend aan de patiënt