Revalidatie-aanbod

Het AZ Sint-Lucas beschikt over een door het RIZIV erkend en goed uitgerust revalidatiecentrum met hydrotherapiebad. Het centrum biedt revalidatie aan voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten.

Het doel van de revalidatie is actief te werken aan een optimaal functioneel en sociaal herstel na ziekte of ongeval. Hierbij wordt gestreefd naar een volledige (socioprofessionele) re-integratie in de maatschappij. 

Revalidatie ambulant

Het AZ Sint-Lucas beschikt over een groot ambulant revalidatiecentrum. Dit betekent dat u kan revalideren zonder dat u opgenomen bent in het ziekenhuis. U komt één of meerdere keren per week van thuis naar het ziekenhuis voor uw revalidatiebehandeling.

In het centrum kan u terecht voor aandoeningen ter hoogte van de spieren, de gewrichten en het zenuwstelsel, zowel na operatie als bij herstel na ziekte. Een volledig overzicht vindt u in de rubriek Programma's en behandelingen.

De behandeling kan gestart worden mits voorschrift van een arts-specialist van de dienst fysische geneeskunde - reumatologie - revalidatie. Een voorschrift van de huisarts of een andere arts is niet voldoende, met uitzondering van perinatale kinesitherapie en bekkenbodemrevalidatie.

U kan via het secretariaat een afspraak maken bij één van onze artsen.

Praktische informatie vindt u terug in de brochure.

Revalidatie tijdens ziekenhuisopname

Indien u in aanmerking komt voor revalidatie tijdens uw ziekenhuisopname zal uw behandelende arts hiervoor een aanvraag richten tot de dienst fysische geneeskunde - reumatologie - revalidatie. 

In functie van uw fysieke toestand wordt u behandeld op de ziekenhuiskamer of in het revalidatiecentrum. 

Een volledig overzicht van de mogelijke behandelingen vindt u in de rubriek Programma's en behandelingen.

Het AZ Sint-Lucas beschikt over een door het RIZIV erkend en goed uitgerust revalidatiecentrum met hydrotherapiebad. Het centrum biedt revalidatie aan voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten.

Het doel van de revalidatie is actief te werken aan een optimaal functioneel en sociaal herstel na ziekte of ongeval. Hierbij wordt gestreefd naar een volledige (socioprofessionele) re-integratie in de maatschappij. 

Revalidatie ambulant

Het AZ Sint-Lucas beschikt over een groot ambulant revalidatiecentrum. Dit betekent dat u kan revalideren zonder dat u opgenomen bent in het ziekenhuis. U komt één of meerdere keren per week van thuis naar het ziekenhuis voor uw revalidatiebehandeling.

In het centrum kan u terecht voor aandoeningen ter hoogte van de spieren, de gewrichten en het zenuwstelsel, zowel na operatie als bij herstel na ziekte. Een volledig overzicht vindt u in de rubriek Programma's en behandelingen.

De behandeling kan gestart worden mits voorschrift van een arts-specialist van de dienst fysische geneeskunde - reumatologie - revalidatie. Een voorschrift van de huisarts of een andere arts is niet voldoende, met uitzondering van perinatale kinesitherapie en bekkenbodemrevalidatie.

U kan via het secretariaat een afspraak maken bij één van onze artsen.

Praktische informatie vindt u terug in de brochure.

Revalidatie tijdens ziekenhuisopname

Indien u in aanmerking komt voor revalidatie tijdens uw ziekenhuisopname zal uw behandelende arts hiervoor een aanvraag richten tot de dienst fysische geneeskunde - reumatologie - revalidatie. 

In functie van uw fysieke toestand wordt u behandeld op de ziekenhuiskamer of in het revalidatiecentrum. 

Een volledig overzicht van de mogelijke behandelingen vindt u in de rubriek Programma's en behandelingen.