Labogids klinische biologie

Immunoglobuline E (Ig E)
Code LISA_IGE
EenheidkU/l
Belangrijke informatieSperperiode: 2 dagen. Bij een herhaalde aanvraag binnen de sperperiode wordt de test slechts opnieuw uitgevoerd bij uitdrukkelijke vermelding of na overleg met de klinisch bioloog.
Klinische achtergrondVele allergieën worden gemedieerd door IgE immunoglobulines (MW ± 200000), die binden aan de oppervlakte van mastcellen en basofiele granulocyten. Wanneer een allergeen aan deze gebonden IgE bindt, worden histamine en andere vasoactieve bestanddelen losgelaten, waardoor de allergische reactie ontstaat. Om het onderscheid tussen IgE gemedieerde en niet IgE gemedieerde allergische reacties te maken, is de IgE concentratie van belang. Daarnaast kan aanvullend allergeen specifiek IgE worden bepaald.De meting van totaal IgE is eveneens van belang voor de vroegtijdige detectie van allergie bij kinderen en om toekomstige atopische manifestaties te voorspellen. De IgE concentratie neemt tijdens de jeugd langzaam toe en bereikt een maximum in de tweede levensdecade. In het algemeen correleert de waarde met het aantal allergieën en de het aantal relevante allergenen waaraan men blootgesteld was. Significant verhoogde waarden worden ook aangetroffen bij een IgE myeloom, pulmonaire aspergillose en bij parasitaire infecties.
Principe van de test  Elektrochemiluminescentie technologie: immunometrische 2-site sandwich immunoassay
AfnameSERUM
Alternatieve monstertypes
Stabiliteit monster8 uren bij kamertemperatuur, 2 dagen bij 2-8°C, 3 maand bij -20°C. (Bron: bijsluiter Siemens)
Interferentie
Referentiewaarden
Maximale leeftijdReferentiewaarde (kU/L)
1 jaar1.40 – 52.30
4 jaar0.40 – 351.60
10 jaar0.50 – 393.00
15 jaar1.90 – 170.00
> 15 jaar < 158.00
Doorbelwaarden
Bron referentiewaarden Bijsluiter kit Siemens (REF 10995615) ​
Uitvoerfrequentie24h/24h
UrgentieJa
TAT (turn around time)1h - 2h
ToestelAtellica IM
Analytisch meetbereik1.5 - 3000.0 kU/l
AfdelingBiochemie (BIO)
Uitvoerend labo
Doorstuurinfo
Terugbetaling556253