Labogids klinische biologie

JAK 2 mutatie
Code LISV_JAK2
Eenheid
Belangrijke informatie2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses).DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Transporteer binnen 7 dagen naar het laboratorium. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Klinische achtergrond
Principe van de test
AfnameEDTA
Alternatieve monstertypes
Stabiliteit monster
Interferentie
Referentiewaarden
Doorbelwaarden
Bron referentiewaarden
Uitvoerfrequentie2 x per week
Urgentie
TAT (turn around time)
Toestel
Analytisch meetbereik
Afdeling
Uitvoerend laboLabo AZ Sint-Jan Brugge
DoorstuurinfoOp normale werkdagen dagelijks transport naar AZ Sint Jan (rond 10h00)
Terugbetaling