Omgaan met (medische) incidenten

Ondanks alle goede zorgen kan het zijn dat er zich een (medisch) incident of bijna-incident voordoet, waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang komt.

Het AZ Sint-Lucas registreert intern alle (medische) incidenten en bijna-incidenten via het veiligheidsmanagementsysteem Datix. Deze registratie biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om de patiëntveiligheid voortdurend te monitoren en verbeteren.

Heeft u zelf het vermoeden betrokken te zijn bij een (medisch) incident of bijna-incident, breng dan zeker uw zorgverlener hiervan op de hoogte. Heeft u hieromtrent verdere verwachtingen, dan kan u zich wenden tot de ombudsdienst. U kan er ook terecht voor suggesties, opmerkingen, ideeën, tips of klachten.